Vi indsætter nye hundyr i besætningen hvert år.

I 2020 blev det kvier efter Normaton 1 Leartes, der nu har fået første kalv i april 2021.

I 2019 blev det fire kvier efter Moeskær Packman.

De er drægtige med Daffy og kælver i marts.

Kvie efter Normaton 1 Leartes. 16 mdr. gammel