Velkommen til Mammen Hereford. Vi driver et hobbylandbrug på 33 ha i midtjylland.  Vore bakker og enge egner sig godt til kødkvæg og får.

Herefordbesætningen er renracet. Der anvendes inseminering på 50% af hundyrene. Fårebesætningen er også renracet. Det er Sånefår med M3 status.

Vi sælger omkring 18 dyr om året. Som regel ca. halvdelen til levebrug i andre besætninger. Resten slagtes og sælges til private kunder.

Naturen omkring os er en daglig glæde. Vi interesserer os meget for en levende natur med variation og biodiversitet. Vi planter træer og buske og sår vildtafgrøder.

Venlig hilsen Grete og Gert

Mammen Hereford, Dalvejen 20, 8850 Bjerringbro.  Tlf.: 8668 5086   Gert: 61676838  Grete: 51902569  Mail: Mammenhereford@tdcadsl.dk


 Årgang 2018 tyre. 11 stk. født fra marts 2018